Grisslingebistro.se
Gustavsberg

Gustavsberg

Gustavsberg är centralorten i Värmdö kommun, och här bor ungefär 11 000 av de sammanlagt 40 000 invånarna i kommunen, vilket också gör orten till den största i kommunen. Man hittar Gustavsberg på den västra delen av ön, längst in i Farstaviken,…

Värmdö kyrka

Värmdö kyrka

Värmdö kyrka ligger, som namnet antyder, på Värmdö i Värmdö kommun. Den är också församlingskyrka till Värmdö församling. Kyrkan har en lång historia, då den byggdes på 1300-talet, när man betraktar byggnadens stenfasader och anspråkslösa storlek och yttre kan man…