Grisslingebistro.se

Fredriksborgs fästning

Fredriksborgs fästning

Fredriksborgs fästning

Fredriksborgs fästning ligger på Norra Värmdö, vid Oxdjupet i Värmdö kommun. Det är en befästning som byggdes vid inloppet till Stockholm för att fungera som en del av det försvar av Stockholms skärgård som byggdes upp i början av 1700-talet efter att ryssen härjat längs med den svenska ostkusten år 1719.

Fästningen stod färdig år 1735, och uppkallades efter Fredrik I, den dåvarande kungen. Fästningen var då en av de modernaste i sitt slag i Europa. Fästningens torn placerades högst upp på en platå som låg 40 meter över vattnet. Tornet var ursprungligen i fyra våningar, och var utrustat med 40 kanoner. Hela tornet var omgivet av en stormgrav, och kunde endast nås via en vindbrygga. Vindbryggans maskineri är bevarat än idag. Förutom tornet fanns också ett strandbatteri, och här fanns ytterligare 41 kanoner. I krigstid bemannade ungefär 150 man befästningen, och i fredstid runt 20.1280px-Fredriksborgs_fästning_2011f

Fredriksborgs fästning var dock inte i tjänst i rikets försvar länge, innan det började förlora sin betydelse och därmed även förfalla. Redan hundra år efter dess färdigställande, år 1822, lade man fram ett förslag på att demolera tornet, eftersom man ansåg att det inte hade något militäriskt ändamål. Istället ville man dock förstärka strandbefästningarna. Det skedde dock aldrig, och hela fästningen fortsatte långsamt att förfalla, tills man rev den södra delen av strandbefästningen år 1838. Man rev också ned tornets koppartak, liksom sandstenen i yttermurarna – de användes istället för att resa Vaxholms kastell. Numera är dock Fredriksborgs fästning ett skyddat byggnadsminne (vilket den har varit sedan 1935) och byggnaderna i fästningen förvaltas av Statens fastighetsverk.

Om man skulle vilja göra mer än en dagsutflykt av sitt besök till Fredriksborgs fästning, kan man välja att övernatta på Fredriksborg Hotell, som ligger i fästningens torn och i kasernbyggnaden från 1750-talet. Här sover man gott i nyrenoverade och ljusa rum. Det enda nackdelen med en sådan övernattning är att det kan kännas som en besvikelse att komma hem till sin egen säng. Om du känner att det är dags att köpa ny säng, och vill få den rätta hotellrumskänslan, ska du satsa på en kontinentalsäng. Du hittar kontinentalsängar och alla andra typer av sängar på Furniturebox.se.