Grisslingebistro.se

Värmdö kyrka

Värmdö kyrka

Värmdö kyrka

Värmdö kyrka ligger, som namnet antyder, på Värmdö i Värmdö kommun. Den är också församlingskyrka till Värmdö församling. Kyrkan har en lång historia, då den byggdes på 1300-talet, när man betraktar byggnadens stenfasader och anspråkslösa storlek och yttre kan man lätt föreställa sig att den har stått där under alla århundraden från 1300-talet fram till idag. Till kyrkan hör också en klockstapel i rödmålat trä, som stod färdig år 1809. Det nuvarande tornet är det tredje på platsen. Att ha en klockstapel intill kyrkan, istället för ett klocktorn, är typiskt för medeltida kyrkor i Uppland. Värmdö kyrka helgades ursprungligen åt S:t Olof, och detta skyddshelgon åt kyrkan kan ses i ett skåp som står till höger om högkoret. Skåpet skapades år 1514 av Lars snickare. Från samma århundrade finns också en staty av Heliga Birgitta, skapad år 1520 av Immaculatamästaren.

Trots att den nuvarande stenbyggnadens ålder alltså inte är något att förakta, var den troligtvis inte den första kyrkan på platsen. Man tror att det tidigare fanns en träkyrka på Värmdö, som omnämns som tidigast år 1323. Den nuvarande kyrkobyggnaden, som alltså ersatte träbyggnaden, tros ha tillkommit i mitten av 1300-talet. Sedan den första versionen av stenbyggnaden uppfördes har den dock byggts ut och förändrats genom åren, något som har gett kyrkan smeknamnet ”Skärgårdens katedral”.800px-Värmdö_kyrka,_klockstapel

Inte bara kyrkans yttre, utan även dess inre, kan skryta med en lång historia, i vissa fall till och med längre än själva byggnaden. Kyrkans triumkrucifix, som har daterats till tidigt 1300-tal, tros till exempel ha skapats för den ursprungliga träkyrkan. Det finns med andra ord en liten del kvar av Värmdös allra första kyrka.

Värmdö kyrka är ett av de främsta besöksmålen på Värmdö, vilket självklart inte bara beror på dess historiska betydelse och dess värdefulla föremål, utan också på grund av att den är vacker. Detsamma kan sägas om Värmdö och Stockholms skärgård i allmänhet, och om man bor i skärgården och vill göra det mesta av de vackra omgivningarna kan det vara en bra idé att investera i ett uterum till sitt skärgårdshus. Med ett uterum kan man förlänga sommaren, och därmed även förlänga den tid på året då man kan blicka ut över den vackra skärgårdsnaturen. Du hittar uterum för alla smaker och stilar på Skanskabyggvaror.se.