Grisslingebistro.se

Värmdö och naturen runt omkring

Värmdö och naturen runt omkring

Värmdö och naturen runt omkring

Värmdö värnar väldigt mycket om den natur som finns runt omkring i kommunen. Här finns hela 44 naturreservat där naturen har blivit väl bevarad genom åren. Många av dem finns ute i ytterskärgården vilket är naturligt eftersom en stor del av den unika naturen som finns här finns just ute i ytterskärgården. Det är inte de enda platserna där naturen bevarats utan i närheten av tätorterna och Gustavsberg finns det välbevarade fina områden där en del har gjorts om till naturreservat. Till de stora öarna nära fastlandet som har vägförbindelse är det lätt att nå och vissa av de närmsta öarna går att komma ut till med en kort båttur.

Värmdö är lite unikt eftersom det är en skärgårdskommun som är under stor utveckling hela tiden. Närheten till Stockholm gör att kommunen hela tiden expanderar väldigt mycket och nya bostadsområden behöver byggas där det inte bara krävs bostäder utan även livsmedelsbutiker och service som restauranger, Distriktstandvården och vårdcentraler. Det här ställer stora krav på planeringen av både byggnader och infrastruktur för att bevara miljön och naturen på bästa sätt utan alltför stor påverkan. Faktorerna som gör att det är viktigt att bevara naturen är flera och allteftersom att det flyttar in mer människor krävs det även mer natur för invånarna att vistas i för motionsspår och liknande.

Arbetet kommunen gör för att hålla naturområdena kvar för att både kunna få upplevelserna för personer och den biologiska mångfalden bibehållen är stort. Det som påverkas av byggnationer återställs för att markerna ska förbli så orörda som möjligt. Givetvis sker förändringar hela tiden, men tanken är att det ska vara snarlikt ursprungsnaturen. Det här är en av anledningarna till att kommunen idag har många naturreservat eftersom valet att göra markerna till reservat har varit för att bevara dem skyddade i framtiden.

Skärgården är Värmdös hjärta

Skärgården är det som ligger Värmdö mest nära hjärtat. Det planeras för utveckling och en förhoppning om att Nämdöskärgård ska bli till en nationalpark finns på agendan inför framtiden, men beslutet om att göra ett område till nationalpark ligger hos regeringen och för det krävs det att marken ägs av staten.

På Värmdös hav finns många vackra naturhamnar att besöka för den som är intresserad. Ett av de mest populära naturreservaten att besöka är Björnö. Anledningarna är många och att ta sig hit är lätt vilket är något som gör att Björnö hamnar högt på listan. Det går att ta sig ut från Slussen genom att ta buss eller bil. Här finns också flera naturhamnar som är möjliga att nå med båt. Under sommaren är det vanligt att se folk ligga och sola på någon av alla de klippor som ligger längs med kustlinjerna. Möjligheterna till att tälta är många och det gör att det är lätt att åka ut och leva ett riktigt naturliv för några dagar.